Poricanje svega i svačega / Disklejmer

Posle konsultacije sa advokatom Milojkom, objasnio nam je da ovde treba da piše:


Kafaiknjiga.com nije kriva ako se desi nešto loše.

Kafaiknjiga.com nije kriva ako smo nešto slagali.

 

Ovako nam je Milojko preveo onaj Dikslejmer sa engleskom...a Milojko zna ovaj engleski, dugo je radio u Austriji....